SẢN PHẨM

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1900 Kg

Kích thước thùng: 4400 x 1880 x 1770 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 300-500L dầu

Trọng tải: 1990 Kg

Kích thước thùng: 4400 x 1880 x 1470/1770 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng thảm lót sàn, bao da tay lái

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 1990 Kg

Kích thước thùng: 4400 x 1920 x 1770 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Tặng định vị phù hiệu

Trọng tải: 2250 Kg

Kích thước thùng: 3620 x 1880 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng 300-500L dầu

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 2280 Kg

Kích thước thùng: 3620 x 1880 x 1500/1770 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng mui lướt gió

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 2250 Kg

Kích thước thùng: 4400 x 1920 x 1770 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng 300-500L dầu

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 2490 Kg

Kích thước thùng: 3620 x 1880 x 425 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng phụ kiện chính hãng

Trọng tải: 2700 Kg

Kích thước thùng: 4400 x 1880 x 1770 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 2850 Kg

Kích thước thùng: 4400 x 1880 x 1770mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng phụ kiện chính hãng

Trọng tải: 3000 Kg

Kích thước thùng: 4400 x 1880 x 480 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

XE TẢI ISUZU N-SERIES

Tặng bao da vô lăng

Tặng tiền mặt đến 16 triệu

Trọng tải: 3495 Kg

Kích thước thùng: 5150 x 2135 x735/2135 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 3490 Kg

Kích thước thùng: 5150 x 2135 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng mui lướt gió

Trọng tải: 4200 Kg

Kích thước thùng: 5150 x 2050 x 480/— mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 300-500L dầu

Trọng tải: 4995 Kg

Kích thước thùng: 5700 x 2135 x 735/2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 4990 Kg

Kích thước thùng: 6200 x 2100 x 2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng mui lướt gió

Trọng tải: 5700 Kg

Kích thước thùng: 6150 x 2135 x 735/2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng điều hòa IVC

Trọng tải: 5650 Kg

Kích thước thùng: 6150 x 2135 x 2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 300-500L dầu

Trọng tải: 6050 Kg

Kích thước thùng: 6100 x 2090 x 550/— mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

XE TẢI ISUZU F-SERIES

Tặng mui lướt gió

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 6500 Kg

Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 2060 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 6500 Kg

Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 735/2060 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ

Trọng tải: 4950 Kg

Kích thước thùng: 6600 x 2220 x 2180 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 6750 Kg

Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 535 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 8700 Kg

Kích thước thùng: 7250 x 2350 735/2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng mui lướt gió

Trọng tải: 7950 Kg

Kích thước thùng: 8170 x 2350 x 2300 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 600L dầu

Trọng tải: 8300 Kg

Kích thước thùng: 7900 x 2360 x 630 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng mui lướt gió

Trọng tải: 15100 Kg

Kích thước thùng: 9300 x 2350 x 735/2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 14600 Kg

Kích thước thùng: 9300 x 2350 x 2300 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

XE TẢI ĐÔNG LẠNH ISUZU

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 1900 Kg

Kích thước thùng: 4280 x 1690 x 1780 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng thảm lót sàn, bao da vô lăng

Tặng định vị, phù hiệu

Trọng tải: 3450 Kg

Kích thước thùng: 5070 x 2050 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 250-300 triệu

Trọng tải: 5100 Kg

Kích thước thùng: 6100 x 2030 x 2020 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng điều hòa IVC

Trả trước 300-350 triệu

Trọng tải: 6000 Kg

Kích thước thùng: 6600 x 2300 x 2060 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng 500L dầu

Trọng tải: 7100 Kg

Kích thước thùng: 8200 x 2340 x 2300 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Tặng thuế trước bạ + Tiền mặt

Trọng tải: 13100 Kg

Kích thước thùng: 9100 x 2320 x 2310 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km